Hakkımızda

 

Kıbrıs Batı Üniversitesi 2015 yılında Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti, Gazimağusada kurulan ve kar amacı gütmeyen bir üniversitedir.  Kıbrıs Batı Üniversitesi’nde 4 fakülte, 3 okul ve 18 farklı lisans ve ön lisans programı bulunmaktadır . Programlarımız İngilizce ve Türkçe dillerinde sunulmaktadır.  Kıbrıs Batı Üniversitesi, YÖK, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ve YÖDAK, Kuzey Kıbrıs Yükseköğretim Planlama, Değerlendirme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu tarafından tanınmakta ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır.

 a)Misyon

Kıbrıs Batı Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilime, sanatsal üretime ve teknolojik yeniliklere katkı sağlayacak, disiplinler arası yaklaşımlara açık, kendine güvenen, özgür düşünce ışığında toplumsal sorumluluk bilincine sahip, öğrenciler ve akademik kadrolar ile topluma hizmet sunmayı görev edinmiştir.

 b)Vizyon

Üniversitemiz, farklılıklara ve inançlara saygılı, özgürlükçü ve katılımcı bir kurum kültürü ile ülkemiz insanının ihtiyaçlarına duyarlı, yenilikçi, disiplinler arası bir eğitim tasarımı ile akademik faaliyetlerde bulunacaktır. Bu kapsamda üretilen bilgi,öncelikle, öğrencilerimizin Dünya standartlarında bir eğitim alarak mezun olmalarını ve mesleki kariyerlerinde Dünyanın her yerinde rekabet edebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlayacaktır.

 c)Değerlerimiz

Kıbrıs Batı Üniversitesi’nin temel değerleri, inançlara ve farklılıklara saygılı, özgürlükçü, katılımcı ve proje bazlı bilgi üretimi ile toplumsal refaha katkı koymaktır.

Kıbrıs Batı Üniversitesi, bütün sosyal paydaşları ile olan ilişkisinde, şeffaf ve hesap verebilir, saygılı, esnek ve çift yönlü iletişimi benimser.

Kıbrıs Batı Üniversitesi, zamanı ve şartları ne olursa olsun, siyasi ve ekonomik her türlü baskı karşısında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bağımsızlığını ve özerkliğini savunarak, bilimin ve teknolojinin üstünlüğünü savunur.

Kıbrıs Batı Üniversitesi, yaratıcılık, öğrenme ve keşfetmeyi destekleyen, kültürel farklılıkları zenginlik sayan, bu anlamda uluslar arası öğrenci ve öğretim üyelerinin birlikte çalışıp üretebilecekleri ortamları hazırlar.

Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğrencileri, kendi sosyal çevreleri ile ilişkilerinde, günümüz dünyasının karmaşık yapısı ve sorunları ile baş etmeyi öğrenirken pozitif bilimin ışığında ve geleneksel değerlerin farkında olarak mesleki bilgi ve beceri kazanırlar

 d)Eğitime Bakış Açımız

Dünyanın içine düştüğü ekonomik bunalımdan çıkmasını sağlayacak olan, devletler veya büyük şirketler değil, girişimciler olacaktır. Ama başarılı bir girişimci olabilmek için de öğrencinin kendisini eğitmesi ve farklılaştırması gerekiyor.

Her üniversite mezununun iş peşinde olduğunu düşünmemek gerekir. Hatta, üniversite mezunlarının hiç olmazsa bir kısmı iş aramak yerine başkalarına iş alanı yaratacak girişimlerin peşinde olacak.

Üniversite eğitiminin hedefi iş bulmak veya iş kurmak değil, öğrencinin hakikati aramasına, kişisel gelişimine, potansiyeline erişimine yardımcı olmak ve önünde yeni ufuklar açmaktır.