Sağlık Hizmetleri

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi(PDAREM)

Öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik potansiyellerini tanımalarına, bağımsız seçimler yapabilmelerine, yaptıkları her seçimin sorumluluğunu taşımayı öğrenmelerine, özgeci davranışlarını çoğaltmalarına, değişime ve gelişime açık olmalarına, kendileri gibi herkesi güçlü ve zayıf yanlarıyla olduğu gibi kabul edebilmelerine, üretken bireyler olarak yetişmelerine, insanlarla ve doğayla barışık bir şekilde hayatla bütünleşmelerine yardımcı olmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilere psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmektedir.

 

Sorunlarının çözümü için başvuran öğrencilere, gizlilik esasına dayanarak bireysel terapi ve danışmanlık yapılır. PDAREM bünyesinde ayrıca; ‘verilen hizmetlerin etkinliğinin ölçüldüğü uygulamaya yönelik araştırmalar’, ‘öğrencileri tanımak, psikolojik ihtiyaçlarını, sorun alanlarını belirlemek amacıyla yapılan tarama türü araştırmalar’ ile ‘ergenlik ve gençlik döneminin çeşitli psikolojik boyutlarda deneysel ya da betimsel olarak incelendiği araştırmalar’ yapılmaktadır.