Öğrenci Kulüpleri

 • ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ: 

  Kulübümüzün amacı; Kıbrıs Batı Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl ve bilime dayalı ilkeleri doğrultusunda başta Kıbrıs Batı Üniversitesi gençliği olmak üzere tüm üniversite gençliğine O'nu ve fikirlerini anlatabilmektir.

  Danışman Yrd. Doç. Dr. Timuçin Özkan

  E-mail: t.ozkan@cwu.edu.tr

 • DOĞA VE ÇEVREYİ KORUMA KULÜBÜ:

  Gençlerin gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çevreye sahip çıkmalarını çevreyi korumak için yeni çözümler bulmalarını ve bunları uygulamalarını sağlamak amacıyla kulüp faaliyetleri yapılmaktadır.

  • Sivil Savunma
  • Çevre algısını geliştirme çevreye duyarlı olma
  • Ekoloji gezileri
  • Artık Maddelerden Üretim 
 • BİLİM KULÜBÜ:

  Bilim Kulübü, Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmeyi hedefleyen ve ülkemizi çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmayı amaçlayan bir bilim kulübüdür. Bilimin ulusal alanda tanıtılmasını, yayılmasını ve toplumun bilim hakkında bilinçlenmesini sağlamaktır.

  - Üniversiteden sağlanacak yararla bilimsel deneyler yapmak ve araştırmak, ayrıca bu deneylerin sonuçlarıyla yenilerini keşfetmek amaçlarımızdan biridir.

  - Üyelerimizin geliştirdiği hipotezlerini, teoriye dönüştürmek için gereken deneyleri yapabilecekleri olanağı sağlamak.

  - Deneyler daha önce denenmiş yada denenmemiş deneyleri veya yeni bir fikri test etmek için yapılacak ve bilgi üretimini sağlayacak şekilde tamamen bilimsellikle iç içe ve aynı kuralcılıkla isteyen herkesin katılabileceği ortamda gerekli tedbirler eşliğinde yapılacaktır.

  - Yurt içinde ve yurt dışında bilimle ilgilenen diğer öğrenci kulüpleriyle iletişim sağlamak, bilgi alışverişinde bulunmak, ortak etkinlikler düzenlemek bir başka amaçtır.

  Kıbrıs Batı Üniversitesi Bilim Kulübü bilimsel çalışmalara destek ve olanak sağlamak için çaba harcar. Bilim Kulübü üyelerinin bireysel gelişimine katkıda bulunacak sosyal etkinlikler düzenler. Üyelerin zihinsel ve bedensel becerilerini arttırıcı faaliyetlerde bulunur.

 • TURİZM VE GEZİ KULÜBÜ: 

  Kulüp üyelerinin kendilerini daha iyi yetiştirmelerini sağlamak, gezi, kültürel-sosyal faaliyetlerle üyelerin liderlik, özgüven ve ortak çalışma yeteneklerini geliştirme ve grup üyeleri arasında maddi ve manevi yardımlaşmayla bütünlüğü sağlamaktır.

  Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğrencilerine yönelik, tur hazırlama ve organizasyon yapma gibi vasıflarını geliştirebilme amaçlı kurulan bir kulüptür. Genel işletmecilik formasyonu kazandırmaya ilişkin etkinliklerin yanı sıra, turizm ve ağırlama endüstrisinin genel çalışma felsefesini içeren ve ayrıca uzmanlık gerektiren bilgilerin öğretildiği eğitim programları da yer almaktadır. Kulüp öğrencilere pratiğe dayalı tecrübelerini artırma fırsatları tanır.

  Danışman Öğretim Görevlisi: Tuğrul Günay

  Telefon: 05488503463

  E-mail: t.gunay@cwu.edu.tr

SPOR KULÜBÜ: 

Gençlerin herhangi bir spor dalı ile ilgilenmelerini bedenen zihnen ve ruhen geliştirerek her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmalarını sağlamak, onların sporcu ahlakıyla önce kendilerine, ailelerine, çevrelerine dolayısıyla ülkelerine ve millete faydalı bireyler olmaları için çalışmak, aynı zamanda maddi manevi sağlık ve estetik gibi yönlerden gelişmelerine, ilerlemelerine yardımcı olmak amacıyla kulüp faaliyetleri yapılmaktadır.

Branşlarımız:

 • Basketbol                         
 • Binicilik                               
 • Futbol                                  
 • Fitness                                    
 • Halk oyunları           
 • İzcilik                                   
 • Karate                                  
 • Kick boks
 • Masa tenisi
 • Okçuluk
 • Paintball
 • Tekvando
 • Voleybol
 • Wushu
 • Yüzme

Danışman Öğretim Görevlisi: Zehra Değirmencioğlu

 

 • E-mail: z.degirmencioglu@cwu.edu.tr
 • HAYVANLARI KORUMA KULÜBÜ:

  Kıbrıs Batı Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübünün faaliyetleri gönüllülük esasına dayalı olarak devam ettirerek resmi bir öğrenci kulübüdür.

   

  • Kampüs içerisinde bulunan hayvanların yaşamlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için beslenme ihtiyaçlarının karşılanması,
  • Gazimağusa Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi ile iş birliği içerisinde çalışarak hayvanların kayıt altına alınması, yaralı olanların tedavi edilerek sağlığına kavuşturulması ve kısırlaştırma işlemi ile kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi,
  • Seminer ve sertifikalı programlar düzenlenerek hayvanlarla gönüllü olarak ilgilenen personel ve öğrencilerin bilgilendirilmesi,
  • Çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek yalnızca kampüs içerisinde yaşayan hayvanlara değil sokakta ve barınaklarda yaşamakta olan hayvanlara karşı da duyarsız kalınmamasıdır.

 

 • ÖĞRENCİ DEĞİŞİM KULÜBÜ:  
 1. Bütün değerli teşebbüslerin temeli sayılan hizmet idealinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi, Tanışıklığın bir hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi,
 2. İşini ve mesleğini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi,
 3. “Hizmet idealini kişisel hayatında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması, Hizmet İdealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle Uluslararası anlayışın, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi, olarak tanımlanır.
 4. Bu esaslara göre;
 • Bir anlayış ve yaşam biçimidir.
 • Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.
 • Uluslararası tanışıklığı geliştirir.
 • Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.
 • İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.
 • İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.
 • Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.
 • Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla topluma yararlı olmalarını sağlar.
 • Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına aracı olur.

Öğrenci Değişimi Kulüplerinde sınıflandırmanın amacı; her kulüpte bölgedeki bütün iş ve mesleklerin tam bir kesitinin bulunmasını sağlamaktır. Karışıklığın olduğu yerde düzen , çirkinliğin olduğu yerde güzellik , yalnızlığın ve yanlış anlamanın olduğu yerde mutluluk ve sağlık yaratmak için uğraşır. Bu ilkeye göre, dostluk havası içinde ve tarafsız bir ortamda dini, ırkı ve siyasi görüşü farklı kişilerin bir araya gelmesini sağlamaya çalışan bir kuruluştur. Buna göre düşünce ve görüşler farklı olsa dahi insanlar arasında sık sık bölünmelere neden olan partizanca faaliyetlerden kaçınılarak birleşmiş yararlar için iş birliği ve anlayışın gelişmesine de yardım eder

Temel yaklaşımı, insanlar ve uluslararası ortak değer yargıları oluşturmak, insanları birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır.

Aşağıdaki dört konuyu geliştirmesi ve teşvik etmesi istenir.

 • Tanışıklığın geliştirmesinin bir hizmet fırsatı sayılması,
 • İş ve meslekte yüksek ahlaki standartların tesisi,
 • Yararlı bütün işlerin saygıdeğer olduğunun kabul edilmesi,
 • Kendi iş ve mesleğini topluma hizmet fırsatı olarak yüceltmesi,
 • Hizmet idealini kendi kişisel iş ve toplum hayatına uygulaması, Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurarak karşılıklı anlayışlı iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.

 

 • GİRİŞİMCİLİK VE İNAVASYON KULÜBÜ: 

  Kulübümüzün amacı; gençleri girişimcilik konusunda bilgilendirerek onların girişimcilik potansiyellerini harekete geçirmektir. Bunun yanında öğrencilerin iş hayatını yakından tanımalarını sağlamak, iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olmak ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek üniversitenin sosyal yaşamına katkıda bulunmak.