Değerlendirme Sistemi

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

 Sınavlar

(1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınavlar ve mazeret sınavları ve tek ders sınavlarından oluşur.

(2) Bütünleme sınavları, normal eğitim ve öğretim süresi içinde aldığı derslerin yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler için yapılan bir sınavdır.

(3) Mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağlamış olduğu halde, sadece bir dersten başarısız durumda olan öğrenciler için tek ders sınavı açılabilir. Tek ders sınavları güz ve bahar yarıyılları sonundaki bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirlenen tarihte yapılır. Tek ders sınavında ders başarı durumu, sadece yapılan tek ders sınavı notu ile belirlenir.

Devam Zorunluluğu

Derse katılım, eğitiminizin zorunlu bir parçasıdır ve bunu belirtilen seviyede tutmalısınız. Öğrenciler teorik derslerin % 70'ine katılmak zorundadır. Akademik olarak başarılı olabilmeniz için, derslerinize eksiksiz katılmanızın gerekli olduğuna inanıyoruz. Kabul edilebilir bir neden olmaksızın derse katılmamak, aynı dersin tekrarına neden olabilir.

 Not Sistemi

Öğrencilerin aldıkları her ders için aşağıdaki harflerden bir not verilir.

Harfler

Katsayısı

AA

4.00

BB

3.00

CC

2.50

DC

2.00

DD

1.00

FF

0.00

NA  (Devamsızlık)

0.00

S (Başarılı)

0.00

U (Başarısız)

0.00

Eksik(I)

0.00

Ders’ten çekilme (W)

-

Muaf (EX)

-

Devam (P)

-

 Akademik Değerlendirme

Öğrencinin bir yarıyıl sonunda aldığı notların ortalaması ya da basitçe aldığı çeşitli derslerden alınan not ortalaması ve dönem ortalamasının toplu notları hesaplanarak öğrencilerin başarısı belirlenir. CGPA olarak adlandırılır. Final not ortalaması (CGPA), azami not olan 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır.

Dönem içerisinde düzenli ders programı olan ve yarıyıl GPA'sı 3.00-3.49 olan öğrenci Şeref Öğrencisi, 3.50-4.00 öğrencisi Yüksek Şeref Öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.

CGPA’i  2.00 altında olan ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler akademik uyarı alırlar.