Psychology
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Kazanılan Yeterliliğin Düzeyi

240 AKTS kredisinden oluşan LİSANS Programıdır. Kazanılan yeterlilik; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile Avrupa Yaşamboyu Öğrenme Çerçevesi (EQF-LLF)’nin 6. düzeylerine, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA)’nin 1. düzeyine karşılık gelmektedir.