Psychology
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CAM 304
Ders İsmi: Mathematics for Social Science
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Gbenga Olayinka Ojo
Dersi Veren(ler): Dr. Gbenga Olayinka Ojo
Muhammad Sohail
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: At the end of this course, students will be able to:-
 Know the basic concepts of mathematical logic.
 Know methods and procedures in combining the validity of statements.
 Understand the concept of quantifiers.
 Know basic facts about argument and validity.
 Understand the concept of set.
 Apply rules of operations on sets to find the result.
 Show set operations using Venn diagrams.
Dersin İçeriği:

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Propositional Logic 1.1.1 Definition and examples of Propositions
2) 1.1.2 Logical connectives
3) 1.1.3 Compound (or complex) proposition
4) 1.1.4 Tautology and contradiction
5) 1.2.Open propositions and quantifier
6) 1.3. Arguments and Validity
7) Mid Term Week
8) Mid Term Week
9) Set Theory 1.4.1 The Concept of a set
10) 1.4.2 Description of sets
11) 1.4.3 Set operations and Venn diagrams
12) Assignment week

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Mathematics for Social Sciences
By:
1. Dr. Berhanu Bekele
2. Ato Mulugeta Naizghi
3. Dr. Simon Derkee
4. Ato Wondwosen Zemene
Diğer Kaynaklar:

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları
Program Kazanımları

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %