Psikoloji (Türkçe)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I TR 2 0 2 2
BILG101 Bilgisayara Giriş TR 3 3
ENGL101 İngilizce I EN 3 4
ENGL102 Ingilizce II EN 3 4
PSKL111 Psikolojiye Giriş TR 3 0 3 6
PSKL113 Felsefeye Giriş TR 3 0 3 5
PSKL123 Sosyolojiye Giriş TR 3 0 3 6
PSKL172 Eğitim Psikolojisi TR 3 0 3 6
PSKL212 Psikolojide Araştırma Yöntemleri TR 3 0 3 4
PSKL271 Öğrenme Kuramları TR 3 0 3 5
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II TR 2 0 2 2
INGL101 İngilizce I EN 3 0 3 4
INGL102 İngilizce II EN 3 0 3 4
PSKL104 Duyumlar ve Algı TR 3 0 3 5
PSKL106 Davranışın Biyolojik Temelleri TR 3 0 3 5
PSKL108 Eğitim Psikolojisi TR 3 0 3 6
TURK104 Türk Dili II TR 2 0 2 2
Fakülte Seçmeli 3 4
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
MATH205 İstatistik I TR 3 6
PSK201 Sosyal Antropoloji TR 3 0 3 4
PSK203 Sosyal Psikoloji -I- TR 3 0 3 4
PSK205 İstatistik TR 3 0 3 6
PSK207 Kişilik Kuramları -I- TR 3 0 3 6
PSK209 Öğrenme Kuramları TR 3 0 3 5
PSKL211 Kişilik Kuramları I TR 3 0 3 6
PSKL221 Sosyal Antropoloji TR 3 0 3 4
PSKL223 Sosyal Psikoloji TR 3 0 3 4
PSKL241 Oyun Terapisi TR 4 5
Seçmeli Alan Dersleri
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
MATH206 İstatistik II TR 3 0 3 6
PSK202 Psikolojide Araştirma Yöntemleri TR 3 0 3 4
PSK202 Sosyal Psikoloji II TR 3 0 3 4
PSK204 Fizyolojik Psikoloji TR 3 0 3 4
PSK206 Kisilik Kuramlari II TR 3 0 3 6
PSK208 Istatistik II TR 3 0 3 6
PSK214 Kültürlerarası Psikoloji TR 3 0 3 5
PSKL212 Psikolojide Araştırma Yöntemleri TR 3 0 3 4
PSKL214 Kişilik Kuramları II TR 3 3 6
PSKL232 Fizyolojik Psikoloji TR 3 3 4
PSKL262 Sağlık Psikolojisi I TR 3 3 5
Seçmeli Alan Dersleri 3 5
Seçmeli Alan Dersleri 3 4
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
PSK301 Örgütsel Davranış EN 3 0 3 5
PSK303 Eleştirel Psikoloji TR 3 0 3 5
PSK305 Örgüt Psikolojisi TR 3 0 3 6
PSK307 Psikopatoloji I TR 3 0 3 6
PSKL321 Eleştirel Psikoloji TR 3 0 3 4
PSKL323 Çevre Psikolojisi TR 3 0 3 4
PSKL331 Bilişsel Psikoloji TR 3 0 3 5
PSKL333 Deneysel Psikoloji I TR 3 0 3 6
PSKL341 Psikopatoloji I TR 3 0 3 6
PSKL361 Sağlık Psikolojisi II TR 3 0 3 5
Seçmeli Alan Dersleri 3 4
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
PSK302 Sağlık Psikolojisi I TR 3 0 3 6
PSK304 Endüstri Psikolojisi TR 3 0 3 5
PSK306 Nöropsikoloji TR 3 0 3 5
PSK 308 Psikopatoloji II TR 3 0 3 6
PSKL334 Deneysel Psikoloji II TR 3 3 5
PSKL336 Nöropsikoloji TR 3 3 6
PSKL342 Psikopatoloji II TR 3 3 6
PSKL352 Endüstri Psikolojisi TR 3 3 5
PSKL361 Sağlık Psikolojisi II TR 3 0 3 5
Fakülte Seçmeli 3 5
Fakülte Seçmeli
Seçmeli Alan Dışı Dersleri - University Elective Courses
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ETIK400 Araştırma ve Bilimde Etik TR 3 0 3 5
PSKL400 Psikoloji Stajı TR 0 1
PSKL422 Cinsiyet ve Medya TR 3 0 3 5
PSKL441 Psikolojik Testler I TR 3 0 3 6
PSKL442 Klinik Psikoloji TR 3 0 3 6
PSKL443 Danışmanlık Psikolojisi TR 3 0 3 5
PSKL445 Görüşme Teknik ve Becerileri TR 3 0 3 4
PSKL447 Psikoterapi Teorileri TR 3 0 3 4
Seçmeli Alan Dersleri 3 4
Seçmeli Alan Dersleri 3 4
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
PSKL444 Psikolojik Testler II TR 3 3 6
Seçmeli Alan Dersleri 3 6
Seçmeli Alan Dersleri 3 6
Seçmeli Alan Dışı Dersleri - University Elective Courses